Puhutaanpa hiukan yritystuista ja innovaatioista

18.7.2023

Kirjoittaja: Liisa Hanén, MYRYn pj

Miksi meillä EI ole tarpeeksi KASVUA suomalaisista yrityksistä? Vielä kerran suoraa puhetta yritystuista ja innovaatioista.

Ks. alla oleva kuva Työ- ja elinkeinoministeriön v.2022 eniten tukea saaneista yrityksistä. Lista on samankaltainen joka vuosi. Tässä linkki, josta voi itse asiaa helposti tutkia, kannattaa ehdottomasti: https://tem.fi/yritystukitietopalvelu

Yritystuet

Meillä on vääristynyt ja kallis yritystukimalli. Suoraa yritystukea saa Suomessa ensisijaisesti suuryritys, sen jälkeen pk-yritykset ja tässä paino on vahvasti sanalla ’keskisuuri’. Tällä tietenkin tuetaan työpaikkojen säilymistä (työvoimakustannustuki) ja tärkeiden alojen pysymistä kotimaassa, mutta eikö liiketoiminta ole epäonnistunutta, jos siihen tarvitaan valtavaa tukea vuodesta toiseen? Kun luovaa tuhoa tarjoillaan hanakasti mikroyrityksille, on oikeutettua kysyä, mikseivät samat markkinatalouden lait päde isompiin?

Tukisummista päätellen myös raviurheilu on vähintään vihreään siirtymään verrattavissa olevaa kasvuteollisuutta, sitä tuetaan enemmän kuin kaikki julkiset TKI-tuet yhteensä.

Yksin- ja mikroyrityksiä, joita on YLI 93% kaikista suomalaisista yrityksistä, ei tueta kuin murusilla. Mikroyrityksellä pitää olla valmiiksi omaa pääomaa, isompi rahoittaja tai sellaisia kontakteja ja nimiä, että pääsee armoitettuun pk-luokkaan tai ihannoidulle start-up statukselle, jotta voi edes hakea tukea.

Epäoikeudenmukaiset lait

Lainsäädäntö kohtelee kaikenkokoisia yrityksiä samoin perustein, kevytyrittäjistä työnantajayrityksiin. Tämä tarkoittaa, että erityisesti yksinyrittäjiin kohdistuu kohtuuttomat verotus-, työnantaja- sekä eläke- ja sosiaaliturvamaksurasitteet ja velvollisuudet, jotka eivät ole missään suhteessa yrityksen kokoon tai mahdollisuuksiin tehdä tulosta, etenkään yrityksen alkuvaiheessa. Siksi yksin- ja mikroyrittäjä luopuu helposti jo ensimmäisen vuoden aikana edes yrittämästä.

Ikivanhat asenteet

Suomessa on asenneongelma mikroyrittäjyyden suhteen. Taistelemme MYRYssä jatkuvasti yrittäjien puolesta, joilla on huippuideoita, mutta jotka eivät saa edes kymppitonnin lainaa pankista kehittääkseen esim. uutta sovellusta tai vaikkapa verkkokauppaansa. Ei tule euroakaan, ellei yrittäjällä ole reaalivakuuksia, takaajia ja kokopäiväistä palkkatyötä. Ei ole mitään julkista tahoa, joka tukisi miniyrityslainoja. Uskotaan, että vain yli 2 milj. liikevaihdon yritys voi innovoida. Uutinen: ei kaikkeen innovointiin tarvita 7 miljoonaa.

Business Finlandin, Finnveran ja ELY-keskusten pk-sihti on tullut tutuksi: ”Maksamme takautuvasti vuoden päästä 50% tuotantokustannuksista” ”vain yli 500 000 eur liikevaihdon kasvuyrityksille” ”odotamme yli 40% omarahoitusosuutta” ja kaikista paras: ”emme myönnä takausta yritykselle, jonka vastuuhenkilön tiedoissa on läpikäyty konkurssi”.

Suomessa jokaisen innovaation pitäisi onnistua kerrasta ja konkurssi on rikosta pahempi polttomerkki. Hyvillä ideoilla ei ole arvoa, vaikka tiedetään, että uusia konsepteja pitää kehittää jatkuvasti ja 9 kertaa kymmenestä epäonnistuu. Ihmeet tehdään kovalla työllä ja jatkuvalla ideoinnilla.

Ja kun meillä on miljoonia jaossa julkiselta puolelta, ei Suomeen edes synny tehokasta ja järjestelmällistä yksityisen puolen riskirahoitusjärjestelmää.

Olisiko aika uudistaa kunnolla yritystukijärjestelmää?