TILASTOTIETOJA YKSIN- JA MIKROYRITTÄJISTÄ 


Vuosi 2023 (Tilastokeskus. Tiedot sekä Yritysrekisteristä että Työvoimatutkimuksesta.)

Tilastoissa on hyvä huomata eroja. 

1. Työvoimatutkimus arvioi kyselyn perusteella työllisten määrää, ja erottelee päätoimiset palkansaajat ja yrittäjät. Siksi työvoimatutkimuksen arvio yksinyrittäjistä on tarkempi, jos halutaan tietää päätoimisten yksinyrittäjien määrää. 

2. Yritysrekisterissä taas on kaikki YEL-vakuutetut yrittäjät, ja YEL-vakuutus voi olla myös hyvin sivutoimisella tai osa-aikaisellakin yrittäjällä. YEL on kuitenkin aina henkilökohtainen, joten tämäkin on hyvä mittari yrittäjien määrästä.

3. Yhdelläkin yrittäjällä voi olla rekisterissä useita yrityksiä. Siksi yritysten määrä on aina suurempi kuin yrittäjien määrä.


  • Yksinyrittäjiä Työvoimatutkimuksen mukaan: 185 000 
  • Yksinyrittäjiä Yritysrekisterin mukaan: 230 000 
  • Yksinyrittäjien määrä työllisistä: 7,0 %
  • Yksinyrittäjien määrä kaikista yrittäjistä: 70,1 %

Yksinyrittäjien osuus työllisistä on Suomessa Pohjoismaiden korkein OECD:n selvitysten mukaan.


  • Suomessa on 443 731 yritystä (Tilastokeskus, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2022) pois lukien maa-, metsä- ja kalatalous. 
  • Mikro- ja yksinyrityksiä on 423 948 eli 95,5 % kaikista yrityksistä. 
  • Pienyrityksiä on 16 011 (3,6 %) 
  • Keskisuuria 3 105 (0,7 %) 
  • Suuryrityksiä 667 (0,2 %). Yksin- ja mikroyrittäjät tilastoina