YEL-lakimuutos tulee voimaan! Älä hätäile!

Hengitä syvään, ja lue nämä Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n ohjeet rauhassa. Päivitetty 2.3.

Saitko kirjeen tai yhteydenoton eläkelaitokseltasi tai vakuutusmyyjältäsi koskien työtulosi päivitystä? Oletko huolissasi nyt voimaan tulevasta lakimuutoksesta? ÄLÄ HÄTÄILE! Nyt vain hengittelet syvään. MITÄÄN EI TARVITSE TEHDÄ VIELÄ. Tässä ohjeemme:

Jos olet ns. ”alivakuuttava” yrittäjä, joka maksaa pientä YEL-maksua, älä hätäile. Lakimuutos on tullut voimaan vuoden alusta, mutta sinun ei tarvitse itse ennakoida eikä tehdä mitään, etenkään nostaa itse työtuloasi korkeammaksi.

1. ODOTA eläkelaitoksen yhteydenottoa. Eläkelaitoksen tulee perustella sinulle selkeästi, JOS työtulosi ja YEL-maksusi nousee. Ehdotuksesta tulee näkyä selvästi ne syyt, millä perusteella eläkelaitos ehdottaa työtulosi korotusta. 

2. TARKISTUKSIA EI TEHDÄ SAMAAN AIKAAN KAIKILLA. Tämän vuoden puolella tarkistetaan työtulot, jotka ovat alle 15.000 eur. Jos työtulosi on vähemmän kuin 15.000 eur, eläkelaitos voi olla sinuun yhteydessä maaliskuussa, toukokuussa tai vaikka vasta elokuussa. ÄLÄ HÄTÄILE. Maksusi ei nouse sinun tietämättäsi. Voi olla, että eläkelaitos on sinuun yhteydessä vasta kuukausien päästä. ODOTA rauhassa eläkelaitoksen yhteydenottoa.

3. MAKSUKOROTUSKATTO. MUISTA, että YEL-lakimuutoksessa on maksukorotuskatto ja se on sinun puolellasi: vuosityötulosi EI VOI NOUSTA enempää kuin 4000€ nyt ensimmäisessä tarkistuksessa. Tämä tarkoittaa, että kuukausimaksusi voi nousta korkeintaan noin 80€/kk.

4. MITEN MINIMIMAKSUN KÄY? Jos maksat nyt minimimaksua 172€/kk, on uusi maksusi korkeintaan noin 252€/kk. Tämäkin on iso korotus, mutta tiedät sen nyt etukäteen, eikä se voi olla enempää. Ja maksusi voi olla myös vähemmän. Tämä riippuu siitä, mitä eläkelaitos sinulle ehdottaa työtuloksi. Jos olet esim. osa-aikainen yrittäjä, voi olla, ettei maksusi nouse yhtään.

5. ENTÄ KOLMEN VUODEN KULUTTUA? Kolmen vuoden kuluttua, kun työtulosi tarkistetaan jälleen uudelleen, voi YEL-työtulosi nousta jälleen vain saman 4000€. Joten voit kolmen vuoden kuluttua saada taas korkeintaan 80€/kk lisää korotusta kuukausimaksuun.

6. TARKISTA TYÖTULOEHDOTUS HUOLELLA! Vaikka kuukausimaksusi ei voi nyt nousta kerralla maksukaton vuoksi enempää kuin 80€/kk, kannattaa sinun kuitenkin tarkistaa ehdotuksessa oleva työtulosi ja kaikki siinä olevat tiedot tarkasti: ole selvillä siitä, mitä eläkelaitos ehdottaa vuosityötuloksesi ja miten siihen on päädytty, jotta ymmärrät, kuinka paljon se voisi olla, ja mikä on eläkelaitoksen näkemys. Olet turvassa korkeammilta maksukorotuksilta kuusi vuotta lakiesityksen tarjoaman maksukaton ja siirtymäajan takia, mutta sinun on tärkeää tietää, mikä on eläkelaitoksen näkemys pohjalla olevasta ns. oikeasta työtulostasi, koska se voi kuuden vuoden kuluttua siirtymäajan loppuessa nousta tälle tasolle, ja monesta ehdotusta tämä jo käy ilmi.  

Toivottavasti siihen mennessä olemme saaneet koko YEL-järjestelmän uusittua, mutta sinun on hyvä tietää, mikä on eläkelaitoksen kanta sinun työtuloosi, ja miten sen on ajateltu muodostuvan.

7. VALITA! Jos eläkelaitoksen esittämä korotus tai muutos on mielestäsi liian korkea, etenkin jo sinulle ehdotettaisiin nyt korkeampaa maksua kuin mitä laki sanoo maksukaton suhteen, VALITA. Sinulla on vähintään kaksi viikkoa aikaa eläkelaitoksen ehdottaman muutoksen jälkeen valittaa heille päätöksestä. Vetoa laissa tärkeänä mainittuun KOKONAISARVIOON yrittäjän tilanteesta ja toimita eläkelaitokselle tietoa tilanteestasi, esimerkiksi että laskutat hyvin vähän tunteja, tai teet hyvin vähän tunteja, tai olet osa-aikainen, ja pyydä arvioimaan työtulosi uudelleen. Kokonaisarvio on tärkeä asia. Se tarkoittaa, ettei sinua voida kaavamaisesti verrata vain mediaanipalkkoihin tai katsoa vain liikevaihtoasi, vaan voit toimittaa lisätietoa eläkelaitokselle omasta tilanteestasi.

8. ÄLÄ JÄÄDY! Eläkelaitokset ovat halukkaita neuvottelemaan ja usein ihan ymmärtäväisiä. Jos et pysty, jaksa tai ehdi tehdä kirjallista valitusta työtulostasi, soita eläkelaitokselle TAI SOITA MEILLE. On tärkeää, että reagoit kahden viikon aikana (tai mikä on ilmoitettu vastausajaksi eläkelaitoksen puolelta), kun saat esityksen, ettei korotettu työtulo tule voimaan. Jos et saa hyvää palvelua, vaihda eläkelaitosta, tai ota yhteyttä meihin! Sinulla on oikeus tulla kuulluksi ja sinulla on oikeus vaatia kokonaisarviota työtulostasi.

9. MYRY AUTTAA. Jos et ymmärrä saamaasi ehdotusta, tai olet uupunut tai hämilläsi, etkä jaksa selvitellä asiaa eläkelaitoksen kanssa, tai oman kirjanpitäjäsi kanssa, tai et koe tulleesi kuulluksi kenenkään taholta, SOITA MEILLE tai LAITA SÄHKÖPOSTIA. Me autamme ja meidän kauttamme yhteistyökumppanimme Suomen Yrittäjäturva auttaa sinua, se ei maksa sinulle mitään jos olet jäsenemme. Ota yhteyttä mieluummin pian kuin viime hetkellä.

10. OLE TARKKANA VAKUUTUSMYYJIEN KANSSA. Nyt on liikkeellä paljon innokkaita vakuutusmyyjiä, jotka painostavat ottamaan korkeamman YEL-työtulon esimerkiksi vetoamalla parempaan sairauskuluvakuutukseen tai tapaturmavakuutukseen. Nämä määräytyvät usein työtulosi mukaan. Jos et halua nostaa työtuloasi, tee se selväksi! Kun sinulle myydään mitä tahansa vakuutusta, kysy, nostaako tämä samalla työtuloasi, älä anna myyjän tai vakuutusasiantuntijan päivittää työtuloasi, ilman, että olet siitä tietoinen ja tiedät tarkalleen, paljonko työtulosi nousisi. Joissain tapauksissa sinun voi olla aivan järkevää nostaa työtuloasi, jos koet saavasi sillä paremman vakuutuksen, mutta ole tarkkana. Jos et halua korkeampia YEL-maksuja, tai olet epävarma, älä anna nostaa työtuloasi ennen kuin olet itse laskenut, mikä on järkevää. Jos joudut maksamaan moninkertaisesti YEL-kuukausimaksuja, voi vakuutuksen hyöty mennä hukkaan. Pääasia on, että ymmärrät täysin, mitä sinulle myydään, koska työtuloa on erittäin vaikea laskea, jos olet itse korotuksen hyväksynyt.

Mikä YELissä mättää?

 1. YELiä ei ole rahastoitu. Se on kroonisesti alijäämäinen, eikä alijäämää pystytä korjaamaan maksuja korottamalla eikä valtio voi ikuisesti maksaa vajetta. Vain rahastointi voi pelastaa järjestelmän pitkällä aikavälillä.
 2. Työtulon käsite on vanhentunut, erittäin epäselvä ja kohtelee yrittäjiä eriarvoisesti keskenään. Vanha vertailu täysipäiväisiin palkansaajiin ei toimi enää nykyajan Suomessa, jossa on suuri määrä erilaista yksin- ja mikroyrittäjyyttä, kevytyrittäjyyttä, freelancereita ja jossa liikutaan palkkatyön ja yrittäjyyden välillä ja välimaastossa. Yrittäjyys on muuttunut reilussa 50 vuodessa. Työtulo on fiktiivinen arvio siitä, paljonko samaa työtä tekevä palkansaaja saisi palkkaa, jos tekisi työt yrittäjän puolesta. Tämä käsite ei ole nykypäivää vaan asettaa kymmenet tuhannet yrittäjät maksamaan eläkemaksuja ansainnasta, jota eivät oikeasti saa. Eikä yrittäjän ja palkansaajan työtä voi mitata samoilla kriteereillä.
 3. YEL-maksut ovat kohtuuttoman suuria yksin- ja mikroyrittäjien todelliseen ansaintaan nähden, johtuen työtulon käsitteestä, eivätkä maksut takaa edes minimi-eläkettä tai kohtuullista sosiaaliturvaa. Pienituloiset yrittäjät ovat aina takuueläkkeen alla, elleivät ole palkkatöistä onnistuneet kerryttämään eläkettä pohjalle. Liian suuret maksut tekevät yrittämisen ja yritystoiminnan kasvun mahdottomaksi.

Millä YEL korjataan?

 1. Rahastoidaan, kuten TyEL. Eläkevarat pitää saada tuottamaan. Tämä ei ole nopea ratkaisu mutta pitkällä aikavälillä tuotot takaavat järjestelmän kestävyyden eikä systeemi perustu enää vain maksukorotuksiin ja valtion tukeen. On ajateltava seuraavaa yrittäjäsukupolvea. Rahastointiin on useita ratkaisumalleja, valtion EI tarvitse maksaa kaikkea.
 2. Työtulon käsite on hylättävä. Eläkkeen tulee kertyä todellisen ansainnan mukaan, eikä kuvitteellisen vertailun mukaan palkansaajan työnkuvaan, palkkaan ja työaikaan. Myös sosiaaliturvan tulee määräytyä yrittäjän todellisen tulotason mukaan, jotta se on oikeudenmukainen.
 3. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta tulee lisätä sisällyttämällä YEL-maksuihin pientä progressiota yrittäjän ansainnan mukaan, jotta pienituloisemmat eivät joudu maksamaan kohtuutonta osaa ansainnastaan. 24-25% on liian paljon pienituloisille yksin- ja mikroyrittäjille.
 4. Lisää vapautta järjestelmään pakollisen minimimaksun päälle. Eläke- ja sosiaaliturvan kivijalka pitää säilyttää sekä kollektiivinen sosiaalivakuutus, joka on hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Mutta yrittäjällä pitää olla mahdollisuus myös parantaa omaa henkilökohtaista eläkettään ja sosiaaliturvaansa pakollisen minimin päälle, koska järjestelmän oma tuotto on olematon.  

YEL-lakimuutoksesta on syntynyt sopu 29.11.2022 ja Eduskunnan täysistunto on käsitellyt asian pe 2.12.2022

Valiokunnan mietintö on valmistunut. Mikä muuttuu?

Yel-vakuutusmaksua maksetaan työtulon mukaan. Lain mukaan työtulon tulee vastata sitä palkkaa, jonka yrittäjä maksaisi samaa työtä tekevälle palkansaajalle.

Alkuperäisessä lakimuutosesityksessä vertailu olisi tehty ensisijaisesti mediaanipalkkaan vertailemalla ja toissijaisesti liikevaihtoon. Maksukorotukset olisivat voineet olla parisataa euroa kuukaudessa ensimmäisessä tarkistuksessa, ja toisessa tarkistuksessa ei olisi ollut kattoa ollenkaan.

Mikä nyt muuttuu?

1. Nyt valiokunnan vahvistaman mietinnön mukaan työtulo vahvistetaan kokonaisarvion perusteella, ei vain kaavamaisesti mediaanipalkkaan vertailemalla:

• Yrittäjän kokonaistilanne pitää ottaa huomioon. Esim. osa-aikaisuus, kasvuyrittäjyys, aloittava yrittäjä jne. Lisäksi teoriassa maksukyky (esim. kausiluonteisuus, hyvin pieni liiketoiminta yms), mutta ei yrittäjän todellinen ansainta.

• Edelleen verrataan myös saman alan kokopäiväiseen palkansaajaan ja mediaanipalkkaan, tämä ei poistu, koska ne ovat osa kokonaislakia, jota ei nyt oltu uusimassa.

• Edelleen verrataan yrittäjän liikevaihtoa myös saman alan muiden yritysten liikevaihtoon

• Lisäksi otetaan huomioon muita, yrittäjän työpanokseen vaikuttavia tekijöitä, kuten yrityksen koko, yrittämisen laajuus, tehdyt tunnit jne. Nämä ovat osa sitä kokonaisarviota.

• Käytännössä pohjalla käytetään Eläketurvakeskuksen työtulolaskuria, jossa pohjalla ovat mediaanipalkat sekä liikevaihto, mutta myös +/-30% joustoa

-->Tätä tarjotaan ensimmäiseksi. Jos se kelpaa yrittäjälle, siis laskurin antama työtulo ja sen haarukka, yrittäjä voi hyväksyä tämän saman tien.

2. Aloittavat yrittäjät saavat erikoiskohtelua

• Esityksessä on erikseen mainittu, että aloittavilla yrittäjillä voi ansainta olla niin pientä, ettei heitä voi verrata saman alan palkansaajiin alkuvaiheessa. Heidän kohdallaan pitää ensisijaisesti katsoa kokonaisarviota.

• Edelleen jää aloittavan yrittäjän alennusta 22% neljän vuoden ajan

3. Maksukorotus rajoitetaan max 80€/kk

• Työtulo nousee max 4000€. Jos yrittäjä alivakuuttaa nyt, ja saa eläkelaitokselta uuden työtuloehdotuksen, voi maksu nousta korkeintaan 80€/kk.

• Jos maksaa minimityötulon 8575,45€ mukaan (vuonna 2023), nousee työtulo tasolle 12 575,45€. Eli käytännössä kk-maksu 172€/kk nousee 252€/kk

• Kolmen vuoden kuluttua, kun tarkistus tehdään uudelleen, voi maksu jälleen nousta max 80€/kk.

• Yrittäjän ei tarvitse hyväksyä eläkelaitoksen ehdotusta, vaan hän voi valittaa päätöksestä ja vedota kokonaisarvioon. Esim. että on osa-aikainen ja tekee hyvin vähän tunteja, tai että omaa alaa ei voi verrata suoraan ehdotettuun palkansaajan mediaaniin yms.

Viime kädessä yrittäjä saa valittaa Työeläkelakipalveluun asti (TELP). Valittaa kannattaa, jos kokee päätöksen vääräksi. Maksut eivät nouse sillä välin, kun valitus on kesken. Mutta pitää olla valmis perustelemaan ja todistelemaan.

4. Valiokunnan mietinnön loppulausuma on tärkeä ja luo uskoa koko YEL-järjestelmän kokonaisuudistukseen:

"Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmän laajemmat muutostarpeet ja että järjestelmän kehittämistä jatketaan."

Mikro- ja yksinyrittäjät ry vaatii, että:

• Työtulon käsitteestä pitää päästä pois, todellinen ansainta on oikeudenmukaisempi, lisäksi progressiota

• Lisää vapautta yrittäjälle määrätä omista maksuistaan

• Yrittäjien eläkevarat on rahastoitava

• Maksetuista eläke- ja sosiaaliturvamaksuista pitää kertyä kohtuullinen eläke ja sosiaaliturva.


Tässä on linkki Eduskunnan täysistunnon käsittelypöytäkirjaan:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_133+2022+16.aspx?fbclid=IwAR2lYaTHPYnDxNe42frG1sCJeok7W2QMYydh_GgYJDBQtpSTj5GUbIFZdfY


Tilannepäivitys 17.11.2022

Tilanne on edelleen jumissa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on jälleen tällä viikolla keskustellut YEL-muutosesityksestä. Emme tiedä mitä siellä keskustellaan, koska se ei ole julkista tietoa, mutta viime viikkojen aikana on edelleen muutamilta tahoilta pyydetty lisälausuntoja ja selvityksiä, muun muassa Sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Kuten mediasta tiedetään, hallitus on ollut aika eripurainen monien asioiden ja lakien kanssa viime viikkoina. Voi tehdä tiukkaa, että lakimuutosesitys ehdittäisiin antaa eduskunnan käsittelyyn vielä ennen joulua. On se kuitenkin mahdollista. Riippuu paljonko painetta siihen on. Paine voi olla kovakin, kun monista laeista on riidelty niin paljon, että kompromisseja tehdään paljon, se on varmaa. Oppositiopuolueet ja Keskusta sekä Vihreät ovat olleet hyvin kriittisiä esitystä kohtaan, mutta varmasti väsymys painaa sielläkin ja asiat halutaan pois päiväjärjestyksestä.

On hyvä tiedostaa, että vaikka YEL-esitys ei menisi eduskunnalle nyt vielä ennen joulua, se ei tarkoita, etteikö sitä vielä ehdittäisi sinne laittaa tammi-maaliskuussa. Eduskunta ehtii käsitellä vielä paljon lakeja ensi vuoden puolellakin. Uusia esityksiä ei oteta enää sisään, mutta nimenomaan nämä roikkumassa olevat koitetaan käsitellä tämän nykyisen hallituksen aikakaudella vielä. Jokainen päivä joka viivyttää, on hyvä, koska se kertoo, että asiaa todella pohditaan.

Tässä vaiheessa on hyvä myös ajatella positiivisesti: vaikka esitys menisi läpi, olemme saaneet sille niin paljon huomiota ja kritiikkiä aikaiseksi, että paine koko YEL-järjestelmän uusimiseen on suuri. Riippuen seuraavan hallituksen kokoonpanosta, on erittäin hyvät mahdollisuudet saada vaikutettua siihen, että koko YELiä ja samalla myös yrittäjän muuta sosiaaliturvaa aletaan tarkastella uudelleen ja oikeudenmukaisemmin. Yksikään puolue ei voi väittää, etteikö olisi vähintäänkin tietoinen YEL-järjestelmän ongelmista, rahastoinnin tarpeesta ja yrittäjän koko eläke- ja sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta. Esityksen läpimenolla on tässä vaiheessa enemmän merkitystä eräänlaisena välivaiheen ratkaisuna, koska jos edelleen vaikutamme asiassa vahvasti ja sinnikkäästi, on hyvin todennäköistä, että seuraava hallitus alkaa joka tapauksessa uusia YELiä. Välivaihe kestää kuitenkin useamman vuoden, eläke- ja sosiaaliturvaa ei uudisteta yhdessä yössä. Toivomme siis kovasti, että mikäli nykyesitys vielä menee läpi, on siinä rutkasti siirtymäaikaa, kevennystä maksuihin ja porrastusta, joka auttaa yrittäjiä välivaiheen yli. 

Kevään vaaleissa on äärimmäisen tärkeää äänestää kansanedustajia, ketkä ovat vastustaneet nykyistä lakimuutosesitystä sekä ilmoittaneet, että ovat valmiita koko järjestelmän uusimiseen. Muistakaa kysyä tätä omilta suosikkiehdokkailtanne hyvissä ajoin.  Jokaisesta puolueesta löytyy uudistushaluisia kansanedustajia ja ehdokkaita. Vaalikoneisiin kannattaa myös vaatia jo nyt etukäteen kysymystä YEListä ja mitä mieltä edustaja on siitä.


Tilannepäivitys 24.10.2022

Hallituksen YEL-muutosesitys on Eduskunnan valiokuntakäsittelyssä jo seitsemättä viikkoa. Edelleen valiokunta käsittelee toimittamaamme materiaalia yhtenä osana keskustelua. On todella hyvä, että valiokunta keskustelee ja pohtii asiaa perusteellisesti. Edelleenkin oppositiopuolueet sekä hallituspuolueista ainakin Keskusta kritisoivat esitystä. Tulossa olevat vaalit ovat varmasti antaneet puolueille aihetta pohdintaan entistä enemmän ja keskustelu on ollut paikoin todella hyvää.

Lisäksi kireä taloudellinen tilanne inflaation nostaessa hintoja ja epävakaan sähkömarkkinan edessä on asettanut lisähaasteita.  Toivomme, että kaikki puolueet ymmärtävät, ettei näissä olosuhteissa voida liian hätäisesti korottaa mitään maksuja, etenkään pienituloisille yrittäjille.


Tilannepäivitys 7.10.2022

Adressimme ja sen nostattamana syntynyt YEL-keskustelu on saanut pienen erävoiton, kun YEL-muutosesitys jumittaa eduskunnassa nyt viidettä viikkoa.

On hyvä, että Sosiaali- ja terveysvaliokunta on nyt kuullut useita asiantuntijatahoja, yhdistyksiä ja muita yrittäjäpuheenvuoroja pohtiessaan uudistusta. Toivottavasti myös Keskustan selkäranka on vahva ja opposition vastustus voimakasta: ainoastaan hallituspuolueilla on valtaa kaataa esitys, tai toimittaa se takaisin valmisteluun. Keskusta on esittänyt paljonkin suoraa kritiikkiä lakimuutosehdotukselle. Oppositiopuolueista äänessä on ollut eniten Kokoomus, jonkin verran myös Kristilliset.

Todennäköisesti siirtymäaikaa tulee lisää, toivottavasti myös kohtuullisempaa porrastusta maksuihin. Alkuperäisen esityksen ehdottama 8000 eur korotus minimi-työtuloon on aivan kohtuuton nosto, jos maksaa pienituloisena yrittäjänä pienintä yel-maksua. Se tuplaa yelin kuukausimaksun ja silti sosiaaliturvan taso nousee marginaalisesti vain muutamia euroja sairauspäivärahan tai vanhempainrahan osalta, eikä eläke edelleenkään ole useimmilla yli takuueläkkeen. Korotus ei ole sosiaalisesti oikeudenmukainen, koska se kohdistuu eniten pienituloisiin alivakuuttaviin yrittäjiin, joille sosiaaliturvan pitäisi olla peruskallio ja turva, eikä yrittäjyyttä ja kasvua uhkaava pakkomaksu.

YEL-keskustelu on merkitty jatkuvaksi Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan vielä ensi viikollakin. Seuraamme tarkasti.


Tilannepäivitys 24.9.2022

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitellyt kolme viikkoa hallituksen esitystä HE 102/2022 vp, eli lakimuutosehdotusta yrittäjän eläkelakiin, joka tiukentaa työtulon käsitteen tulkintaa.

Yel-adressimme ja kansanliikkeemme ansiosta nyt on viimein kutsuttu kuultavaksi myös pienten yrittäjien edustajia ja yrittäjien erilaisia toimialajärjestöjä. Eduskunta on näin paikkaillut hallituksen esityksen huonoa valmistelua ja hallintoa, kutsumalla nyt kuultaviksi sidosryhmiä ja asiantuntijoita, joita olisi pitänyt kuulla jo lausuntokierroksella, jota ei koskaan järjestetty. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan! Ja tämä osoittaa, että adressi oli todella tärkeää laatia ja asiasta pitää meteliä.

Alla on lista kaikista niistä tahoista, joita valiokunta on nyt kuullut.

StV luonnollisesti kuulee myös itse lakimuutosehdotuksen valmistelussa olleita tahoja. Mutta ilman adressia, tekemiämme kanteluita oikeuskanslerille ja asiasta tullutta laajaa yhteiskunnallista keskustelua ja vastustusta, ei olisi ketään pieniä yrittäjiä edustavia tahoja kuultu ollenkaan. Lakimuutosehdotus olisi jo nyt nuijittu läpi ilman yrittäjien omien näkemyksien huomioimista. Nyt voimme ainakin toivoa, että pieniä ja pienituloisia yrittäjiä edustavat tahot vaativat joko painokkaasti lakimuutosehdotuksen uusintakäsittelyä tai vähintään runsaasti joustovaraa työtulon tulkintaan ja mahdollisimman pitkää siirtymäaikaa pienillä maksukorotuksilla.

Haluamme osaltamme kannustaa mahdollisimman läpinäkyvään poliittiseen päätöksentekoon, jotta meillä yrittäjillä on mahdollisuus osallistua, kommentoida ja olla osa päätöksentekoprosessia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuullut tai pyytänyt lausunnon näiltä yrittäjiä edustavilta tahoilta:

 • Liisa Hanén, YEL-adressin laatija ja Mikro- ja yksinyrittäjien puolestapuhuja
 • Uusi työ Ry (Kevytyrittäjät), tj Jenni Karjalainen
 • Suomen freelance-journalistit ry, tj Anna-Sofia Nieminen
 • Suomen journalistiliitto, juristi Eveliina Tuominen
 • Suomen Kuntoutusyrittäjät, lakimies Juhani Saarinen
 • Yrittäjänaiset Ry, tj Carita Orlando
 • Suomen Hiusyrittäjät, tj Marja Pahkala
 • Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys ry
 • Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry
 • Hyvinvointiala HALI ry
 • Suomen Lääkäriliitto ry
 • Forum Artis ry
 • Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö ry

Lisäksi on kuultu tai pyydetty lausunto näiltä tahoilta, jotka ovat hallituksen esitystä olleet alunperin valmistelemassa:

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Suomen Yrittäjät
 • Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
 • SAK
 • STTK
 • Akava
 • Kela

Valiokunnan keskustelut eivät ole julkisia, mutta tästä määrästä asiantuntijoita ja lausuntoja mitä on nyt kuultu, voimme toivoa, että keskustelu ja asiankäsittely tulee jatkumaan vielä muutaman viikon. On erittäin tärkeää, että valiokunta pohtii rauhassa ja ottaa huomioon erityisesti kaikki aiemmin kokonaan puuttuneet yrittäjien lausunnot ja näkemykset.