Mikrobuusterin taustaksi:

93% kaikista yrityksistä Suomessa on mikro- tai yksinyrityksiä. Valtava yrittäjyyden murros on muuttanut suomalaista yrityskenttää peruuttamattomasti. Yksinyrittäjiä on noin 200 000, mikroyrittäjiä noin 80 000 ja työnantajayritysten määrä laskee jatkuvasti. 

Uusia yrittämisen ja yrittäjyyden muotoja syntyy koko ajan, joista iso osa rikkoo perinteistä rajaa yrittäjien ja palkansaajien välillä. Meillä on kymmeniä tuhansia osa-aikaisia yrittäjiä, kevytyrittäjiä ja erilaisten työsuhteiden ja yrittäjyyden muotojen välissä liikkuvia ihmisiä.

Nyt mikro- ja yksinyrittäjät on jätetty marginaaliin selviytymään yksin vanhentuneiden asenteiden ja yrittäjyyttä estävien rakenteiden väliin. Suomi tarvitsee asennemuutoksen.


MYRY EHDOTTAA SUOMEEN MIKROYRITTÄJYYSSTRATEGIAA

Sen keskeisimmät tavoitteet ovat:

1. Tukea mikro- ja yksinyrittäjien kasvua ja kehitystä

2. Vähentää yrittäjyyden esteitä ja uudistaa etenkin mikroyrittäjyyttä vaikeaksi tekeviä rakenteita, kuten yrittäjän sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmää.

3. Luoda Suomeen yrittäjämyönteinen ilmapiiri ja hyväksyvä kulttuuri, jossa aivan kaikenkokoisia yrityksiä ja monipuolista yritystoimintaa arvostetaan tasa-arvoisesti, niin itsensätyöllistäjästä ja kevytyrittäjästä isoon työnantajayritykseen asti.

4. Kannustaa aktiivisesti mikroyrityksiä vihreän siirtymän innovaatioihin ja kansainvälistymiseen.

5. Luoda maahanmuuttajille yritystoimintamahdollisuuksia sekä sitä kautta auttaa maahanmuuttajia työllistymään nopeammin.

6. Kannustaa työvoiman ja osaamisen liikkumista helpommin ja joustavammin yrittäjyyden ja palkkatyön eri muotojen välillä.

7. Huomioida nykypäivän muuttunut yrittäjyys, nähdä se positiivisena asiana ja tuoda mikroyrittäjien oma ääni ja identiteetti esiin.


Nämä saavutetaan pääsääntöisesti:

1. Yhdenmukaistamalla asteittain yrittäjien ja palkansaajien eläke- ja sosiaaliturva, jotta kannustinloukkuja puretaan, yrittäjyyteen kannustetaan ja työvoiman ja osaamisen liikkuvuus helpottuu.

2. Uudistamalla nykyistä yritysneuvonnan ja tukitoimintojen verkkoa, jossa on runsaasti päällekkäisyyksiä sekä täysin toimimattomia palveluita ja tukitoimintoja.

3. Kohdentamalla täsmällistä liiketoiminnan kehittämiseen sekä työntekijöiden palkkaamiseen keskittyvää yritysneuvontaa ja palveluita erityisesti mikro- ja yksinyrityksille.

4. Tarjoamalla yllämainittua neuvontaa ja tukea kaikkien yritystoimintaan liittyvien palveluiden osalta vähintään englanniksi, mielellään myös muilla kielillä mahdollisuuksia mukaan.

5. Nykyaikaistamalla työlainsäädäntöä niin, että paikallinen sopiminen ja yrityskohtainen sopiminen on mahdollista, yhtä lailla järjestäytyneissä kuin järjestäytymättömissä yrityksissä. Järjestäytymättömien yritysten lainsuojaton asema täytyy poistaa.

6. Tuomalla esiin monipuolinen, monimuotoinen ja rikas mikroyrittäjyyden kulttuuri Suomessa.

  

MYRY TOIMII. MIKROBUUSTERI ALKAA.

Syksyllä 2023 tapahtuu!

Mikrobuusteri on kasvu- ja kehitysohjelma sekä valtakunnallinen kasvutapahtuma joka on tarkoitettu yksin- ja mikroyrittäjille, joilla on kasvuhalua tai halua kehittää yritystään tai itseään yrittäjänä. 

Ensimmäisen kerran Suomessa on suunniteltu kasvuohjelma vain yksin- ja mikroyrittäjille. Ohjelma on suoraviivainen ja räätälöity pienten yrittäjien tarpeisiin. 

Ohjelman tarkoituksena on: 

 • auttaa mikroyrityksiä kasvattamaan ja kehittämään liiketoimintaansa sekä kilpailukykyään 
 • auttaa yrittäjiä kehittämään omaa potentiaaliaan, taitojaan sekä jaksamistaan ja hyvinvointiaan 
 • kehittää uusia innovaatioita, palveluita ja tuotteita
 • tarjota käytännönläheistä ja konkreettista koulutusta

Ohjaamme yrittäjät kädestä pitäen oikeiden palveluiden, neuvonnan ja koulutuksen pariin:

 • ei satasivuisia liiketoimintasuunnitelmia
 • ei kuukausien odotusta
 • ei vaikeaa ja turhaa jargonia

Huomioimme ohjelmassa mm.

 • aloittavat ja uudet yrittäjät
 • nuoret yrittäjät
 • innovaatiot ja vihreät innovaatiot
 • paikalliset yritysideat
 • yrityksen kansainvälistyminen 
 • maahanmuuttajat
 • yrittäjän jaksaminen ja hyvinvointi

Tapahtumia tulee olemaan ympäri Suomen ja voit osallistua erilaisiin työpajoihin, koulutuksiin ja webinaareihin sekä voit hakea buusteristipendejä mm. oman liiketoimintasi kehittämiseen, uudelle yritykselle, uudelle innovaatiolle, kansainvälistymiseen tai omaan hyvinvointiin ja jaksamiseesi.

Alustavasti valtakunnalliset tapahtumat tulevat olemaan Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.

Nyt kannattaa pitää silmät avoinna, rekisteröityminen Mikrobuusteriin alkaa kesäkuussa.