Kirje yrittäjältä päättäjälle

Haluatko vaikuttaa? Haluatko, että YEL uudistuu viimeinkin, tai yhdistelmävakuutus etenee järkevästi?

Lähetä sähköpostia päättäjälle!

On tärkeää viestiä suoraan kansanedustajille, ministereille ja muille päättäjille, että yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvalaki  (YEL) on uudistettava oikeudenmukaisemmaksi ja järkevämmäksi.  Ja että yhdistelmävakuutusta todella tarvitaan.

Jollei YEL-lakia uudisteta kokonaan seuraavien viiden vuoden aikana, nousevat YEL-maksut kohtuuttoman suuriksi nykyisen lain maksu- ja siirtymäajan päättyessä: tämä uhkaa kymmenien tuhansien yrittäjien yritys- ja elinkeinotoimintaa. Satojen eurojen kuukausimaksut eivät ole missään suhteessa yrittäjien todellisiin tuloihin, niiden takaama sosiaaliturva ja eläke on olematonta, ja maksut ovat ulosottokelpoisia.

Tärkeää on myös, että yhdistelmävakuutus etenee. Yhdistelmävakuutus tarkoittaa, että yrittäjän ja palkansaajan työttömyysturvan työssäoloehtoa yhdenmukaistettaisiin. Vaikka yhdistelmävakuutuksessa on lähtökohtaisesti kyse vain työttömyysturvaa koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta, on se merkittävä askel siihen suuntaan, että meillä tunnistetaan ja tunnustetaan, että henkilö voi toimia yhtä aikaa sekä palkansaajana että yrittäjänä, tai vaihdellen, tai freelancerina palkka- ja yrittäjätoiminnan rajalla.


Voit kopioida alla olevan kirjepohjan, muokata sitä, tai täydentää siihen omat terveisesi, ja lähettää sähköpostitse.

Mistä löydät päättäjien sähköpostiosoitteet? Riittää kun tiedät kansanedustajan tai ministerin etu- ja sukunimen.

Kaikkien kansanedustajien sähköpostit ovat muotoa:

etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Kaikkien ministerien sähköpostit ovat muotoa:

etunimi.sukunimi@gov.fi

 

Sosiaaliturvasta ja sen uudistuksista vastaava ministeri on Sanni Grahn-Laasonen ja työministeri on Arto Satonen. Myös muita ministereitä voi ja kannattaa lähestyä, ja erityisesti kannattaa olla yhteydessä omaan kansanedustajiin, tai niihin, ketkä puhuvat itselle tärkeistä asioista. Vaikuttaminen kannattaa aina.


Kirjeen otsikko: 

Yrittäjän terveiset: Yrittäjän eläkelaki (YEL) on uudistettava!

 

Hyvä X,

Olen __________________ alan yrittäjä, olen ollut yrittäjä _____ vuotta, ja haluaisin olla yrittäjä edelleen, mutta nykyinen yrittäjän eläkelaki tekee tämän mahdottomaksi. Toivon, että luette viestini.

Yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvalaki YEL on uudistettava nykypäivään. Laki on yli 50 vuotta vanha, ja se on nykyisellään epäoikeudenmukainen ja eriarvoistava. Siihen tehdyt muutokset ovat vain pahentaneet meidän pienten yrittäjien tilannetta. Kun nykyisen lain siirtymäsääntö lakkaa, me kymmenet tuhannet yrittäjät voimme joutua laittamaan lapun luukulle ja lopettamaan yritystoimintamme. Sitä te tuskin toivotte, etenkään valtion talouden nykyisessä tilassa. Maksut ovat niin suuria, ettei kukaan meistä tavallisista yrittäjistä pysty niitä maksamaan, koska ne eivät ole nykylain mukaan suhteessa yrittäjän todellisiin ansiotuloihin.

Nykyinen YEL-laki koettelee oikeustajua ja yksilön oikeusturvaa tulkinnanvaraisuutensa takia. Yrittäjä ei maksa eläke- ja sosiaaliturvamaksuja ansiotulojensa mukaan, vaan fiktiivisen laskelman mukaan, joka on vertailu saman alan palkansaajan palkasta, yrittäjän omasta liikevaihdosta sekä vaikeasti määritellystä työpanoksen määrästä ja arvosta. Tästä fiktiivisesta arviosta yrittäjän pitää maksaa työeläkemaksua 25%. Summa ylittää lähes jokaisen tavallisen yksin- ja mikroyrittäjän maksukyvyn, eikä kannusta kasvuun millään tavoin.

Vuoden 2023 alusta voimaan tullut kiristys YEL-lakiin on ymmärtämätön nykypäivän yrittäjyydestä. Muutos ei paranna yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa. Valtaosa yrittäjistä ansaitsee nykyään VÄHEMMÄN kuin saman alan palkansaaja. Yksinyrittäjien mediaaniansainta on alle 2000€/kk bruttona. Alivakuuttaminen ei ole useimmille meille mikään valinta tai halu vältellä maksuja, vaan pakko. Ei kukaan voi maksaa rahasta, jota ei tienaa.

Hyvä päättäjä, usein sanotaan, että mikä ei ole oikeus eikä kohtuus, ei voi olla lakikaan. Jos halutaan tukea yrittäjyyttä, pitää tämä yli 50 vuotta laki uudistaa kokonaan nykypäivään. Eläke- ja sosiaaliturvamaksuja pitää maksaa todellisten tulojen mukaan, ei fiktiivisen ja oikeustajua koettelevan mielivaltaisen vertailun, jossa työtulon määrittely vaihtelee eri eläkelaitosten ja jopa eri virkailijoitten näkemysten mukaan. Lisäksi myös yrittäjien eläkevarat tulee rahastoida, ja tätä varten arvioida erilaisia vaihtoehtoja.

Tärkeää on myös, että yhdistelmävakuutus etenee. Pitää tunnistaa nykypäivänä, että henkilö voi toimia yhtä aikaa sekä palkansaajana että yrittäjänä, tai vaihdellen, tai freelancerina palkka- ja yrittäjätoiminnan rajalla. Sosiaaliturvan ylipäätään pitäisi paremmin sallia liikkuminen työelämän eri muotojen välissä. Nykyisellään se ei kannusta siihen mitenkään, päinvastoin. 

Vaikka me mikro- ja yksinyrittäjät olemme pieniä, meitä on yli 250 000 ja meitä pitää arvostaa. Me työllistämme vähintään itsemme ja usein monia muita, tuotamme suomalaisille arvokkaita palveluita ja tuotteita -myös syrjäseuduilla, jotka pyörivät usein täysin meidän varassamme. Tämä on tärkeää huoltovarmuudellekin. Suomi ilman yksin- ja mikroyrityksiä ei toimi.

Uskon ja toivon, että teillä on näkemystä ja uudistuskykyä muuttaa yhteiskuntamme vanhoja rakenteita ja asenteita uusiksi vastaamaan paremmin nykypäivän yrittäjyyttä. Me sadat tuhannet yksin- ja mikroyrittäjät odotamme muutosta.


Terveisin