Kirje yrittäjältä päättäjälle

Haluatko vaikuttaa? Haluatko, että YEL uudistuu viimeinkin ja työeläkemaksuihin tulee kohtuullisuutta mikroyrittäjille? 

Lähetä sähköpostia päättäjälle!

On tärkeää viestiä suoraan kansanedustajille, ministereille ja muille päättäjille, että yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvalaki  (YEL) on uudistettava oikeudenmukaisemmaksi ja järkevämmäksi. 

Jollei YEL-lakia uudisteta kokonaan seuraavien kuuden vuoden aikana, nousevat YEL-maksut kohtuuttoman suuriksi nykyisen lain maksu- ja siirtymäajan päättyessä: tämä uhkaa kymmenien tuhansien yrittäjien yritys- ja elinkeinotoimintaa. Satojen eurojen kuukausimaksut eivät ole missään suhteessa yrittäjien todellisiin tuloihin, niiden takaama sosiaaliturva ja eläke on olematonta, ja maksut ovat ulosottokelpoisia.


Tärkeää on myös, että pienimpien yksin- ja mikroyritysten työntekijöistään maksamia työeläkemaksuja on kohtuullistettava. Nyt vain suuret yritykset saavat kevennystä maksuihin -mitä suurempi työnantajayritys, sitä suurempi on alennus, vaikka pienimmät yritykset nimenomaan tarvitsisivat tukea palkkaamiseen.


Voit kopioida alla olevan kirjepohjan, muokata sitä, tai täydentää siihen omat terveisesi, ja lähettää sähköpostitse.


Mistä löydät päättäjien sähköpostiosoitteet? Se ei ole vaikeaa, riittää kun tiedät kansanedustajan tai ministerin etu- ja sukunimen.

Kaikkien kansanedustajien sähköpostit ovat muotoa:

etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Kaikkien ministerien sähköpostit ovat muotoa:

etunimi.sukunimi@gov.fi

 

Sosiaaliturvasta ja sen uudistuksista vastaava ministeri on Sanni Grahn-Laasonen ja työministeri on Arto Satonen. Myös muita ministereitä voi ja kannattaa lähestyä, ja myös muita kuin omaa kansanedustaajansa.


Kirjeen otsikko: 

Yrittäjän terveiset: Yrittäjän eläkelaki (YEL) on uudistettava!

 

Hyvä X,

Olen __________________ alan yrittäjä, olen ollut yrittäjä _____ vuotta, ja haluaisin olla yrittäjä edelleen, mutta nykyinen yrittäjän eläkelaki tekee tämän mahdottomaksi. Toivon, että luette viestini.

Yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvalaki YEL on uudistettava nykypäivään. Laki on yli 50 vuotta vanha, ja se on nykyisellään epäoikeudenmukainen ja eriarvoistava. Siihen tehdyt muutokset ovat vain pahentaneet meidän pienten yrittäjien tilannetta. Kun nykyisen lain siirtymäsääntö lakkaa kuuden vuoden kuluttua, me kymmenet tuhannet yrittäjät joudumme laittamaan lapun luukulle ja lopettamaan yritystoimintamme. Sitä te tuskin toivotte, etenkään valtion talouden nykyisessä tilassa. Maksut ovat niin suuria, ettei kukaan meistä tavallisista yrittäjistä pysty niitä maksamaan.

Nykyinen YEL-laki koettelee oikeustajua ja yksilön oikeusturvaa tulkinnanvaraisuutensa takia. Yrittäjä ei nykyisen lain mukaan maksa eläke- ja sosiaaliturvamaksuja todellisten tulojensa mukaan, vaan fiktiivisen laskelman mukaan, joka on vertailu saman alan palkansaajan palkasta, yrittäjän omasta liikevaihdosta sekä vaikeasti määritellystä työpanoksen määrästä ja arvosta. Tästä fiktiivisesta arviosta yrittäjän pitää maksaa työeläkemaksua 25%. Summa ylittää lähes jokaisen yksin- ja mikroyrittäjän todellisen maksukyvyn, koska se ei ole suhteutettu mitenkään yrittäjän oikeiden ansiotulojen tai edes yrityksen koon mukaan.

Vuoden 2023 alusta voimaan tullut kiristys YEL-lakiin oli täysin ymmärtämätön nykypäivän yrittäjyydestä. Muutos ei paranna yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa. Valtaosa yrittäjistä ansaitsee nykyään VÄHEMMÄN kuin saman alan palkansaaja. Yksinyrittäjien mediaaniansainta on alle 2000€/kk bruttona. Alivakuuttaminen ei ole useimmille meille mikään valinta tai halu vältellä maksuja, vaan pakko. Ei kukaan voi maksaa rahasta, jota ei ole, sanoi laki mitä tahansa. 

Hyvä päättäjä, usein sanotaan, että mikä ei ole oikeus eikä kohtuus, ei voi olla lakikaan. Jos halutaan tukea yrittäjyyttä, pitää tämä yli 50 vuotta laki uudistaa kokonaan. Eläke- ja sosiaaliturvamaksuja pitää maksaa todellisten tulojen mukaan, ei fiktiivisen ja oikeustajua koettelevan mielivaltaisen vertailun, jossa työtulon määrittely vaihtelee eri eläkelaitosten ja jopa eri virkailijoitten näkemysten mukaan. Lisäksi myös yrittäjien eläkevarat tulee rahastoida, ja tätä varten arvioida erilaisia vaihtoehtoja, koska muuten järjestelmä ei tule koskaan olemaan tasapainossa.

Vaikka me mikro- ja yksinyrittäjät olemme pieniä, meitä on yli 300 000 ja meitä pitää arvostaa. Me työllistämme vähintään itsemme ja usein monia muita, tuotamme suomalaisille arvokkaita palveluita ja tuotteita -myös syrjäseuduilla, jotka pyörivät usein täysin meidän varassamme. Tämä on tärkeää huoltovarmuudellekin. Suomi ilman yksin- ja mikroyrityksiä ei toimi.

Haluan myös tuoda esiin toisen ison epäkohdan työeläkkeiden kohdalla: nykyisellään vain suuret yritykset saavat alennuksia työntekijöidensä työeläkemaksuihin. Ette ehkä ole edes tietoinen, miten suuri kasvun este tämä on ja järkyttävää eriarvoistamista: mitä suurempi yritys on, sitä pienempää työeläkemaksua se maksaa saadessaan maksutappioalennusta. Asianhan pitäisi olla päinvastoin, jos haluatte, että mikroyritykset kasvavat ja palkkaavat. Eivät suuryritykset tarvitse tukea maksuihin, vaan erityisesti se ensimmäistä työntekijääsä palkkaava mikroyrittäjä.

Uskon ja toivon, että teillä on näkemystä ja uudistuskykyä muuttaa yhteiskuntamme vanhoja rakenteita ja asenteita uusiksi vastaamaan paremmin nykypäivän yrittäjyyttä. Me sadat tuhannet yksin- ja mikroyrittäjät odotamme muutosta.


Terveisin