Hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027

1. YEL on kokonaisuudistettava nykypäivään

  • Suhteettoman korkeat eläke- ja sosiaaliturvamaksut eivät saa olla yrittämisen ja kasvun este, sosiaalivakuutuksen tehtävä on tukea, ei lisätä epätasa-arvoa.
  • Työtulon käsitteestä tulee luopua ja maksujen perustua yrittäjän todelliseen ansaintaan, ei fiktiiviseen, eriarvoistavaan ja läpinäkymättömään työtulon käsitteeseen.
  • Yrittäjien eläkevarat tulee rahastoida, jotta valtion kustantama alijäämä saadaan pois pitkällä aikavälillä (20-25v)


2. Sosiaaliturvaa pitää yhdenmukaistaa eri työelämän muotojen välillä (laaja yhdistelmävakuutus)

  • Sosiaaliturvan pitää mahdollistaa liikkuminen erilaisten yrittäjyyden ja palkkatyön muotojen välillä, eikä estää työelämän kehittymistä, osaamisen liikkumista tai yhdenvertaisuutta.
  • Sosiaaliturvajärjestelmää, työttömyys- ja eläketurvaa on kehitettävä kokonaisuutena niin, että ne ottavat joustavammin huomioon siirtymisen työn tekemisen muodosta toiseen -> nuoret tärkeitä.
  • Myös yrittäjän sosiaaliturvan pitää olla aidosti syyperusteinen ja perustua todelliseen ansaintaan ja tarpeeseen, ei työtulon fiktiiviseen käsitteeseen tarveharkinnan perusteena. Työtulon käsitteestä tulee luopua sosiaaliturvan mittarina.


3. Riskiä palkata työntekijöitä on madallettava mikroyrittäjille

◦Työlainsäädäntöön ja paikalliseen sopimiseen joustavuutta mikroyrityksille, erityisesti on huomioita järjestäytymättömät mikroyrittäjät, koska heitä on suurin osa

◦Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen enemmän konkreettista tukea ja neuvontaa

◦Tasoitettava vastuuta vanhempainvapaiden kulujen ja sairauspoissaolojen osalta, esim. Ruotsin mallin mukaisella kollektiivisella rahastoinnilla, jotta erityisesti naisvaltaisilta palvelualoilta saadaan kasvua ja joustavuutta työelämään. Tämä joustavuus palvelee niin pieniä mikroyrittäjiä, jotta ne uskaltavat palkata, kuin palkansaajia, jotka tarvitsevat enemmän tukea työn ja perhe-elämän välillä.


MUITA TÄRKEITÄ TAVOITTEITA:

  • Suomi tarvitsee kunnollisen Mikroyrittäjyysstrategian. Jokainen suurempi yritys lähtee pienestä. Nyt mikroyrittäjät on jätetty marginaaliin selviytymään yksin vanhentuneiden ja yrittäjyyttä estävien rakenteiden väliin, eikä mikro- ja yksinyrittäjien arvoa nähdä, eikä niitä tueta. Kaikki kasvuun tähtäävät tukitoimet, yrityspalvelut, kasvuohjelmat on tehty vain pk-yrityksiä ja mittelstandeja varten. Ei näillä ehdoilla voi syntyä kasvua mikroyrittäjistä. 
  • Suomi tarvitsee terveen yrityskulttuurin, ilmapiirin ja identiteetin. Se on sitä, että tuetaan kaikenlaista yrittäjyyttä ja nähdään mahdollisuuksia monimuotoisessa yrittäjyydessä.


  • Itsensätyöllistäjien oikeutta kollektiiviseen neuvotteluoikeuteen on edistettävä. Moni yksinyrittäjä toimii alisteisessa asemassa yhden toimeksiantajan alla, eikä hänellä ole mitään mahdollisuuksia toimia aidosti yrittäjämäisesti, vaan palkkiot ja työehdot sanellaan suuremman puolelta ilman neuvottelumahdollisuuksia.